BLOG

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA

Tự động hóa hoặc điều khiển tự động được định nghĩa là việc sử dụng nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động như máy móc, xử lý tại các nhà máy, nồi hơi, lò xử lý nhiệt, chuyển mạch trong mạng điện tho...

Top