Hướng dẫn cài đặt biến tần sunfar

  26-03-2018 08:22

Hướng dẫn cài đặt biến tần Sunfarr dùng trong máy khắc CNC

Cài đặt biến tần Sunfar E300:

Các bước cài đặt biến tần cho máy khắc CNC dùng Card điều khiển NcStudio V8 giống CA100 và Card NcStudio V5 một cấp độ:

Cài đặt V8

Bước 1: F0.0 = 1 (Dùng điện áp ngoài)

Bước 2: F0.2 = 1001 (Bật tắt bên ngoài)

Bước 3: F0.5 = 10(S) Thời gian tăng tốc

Bước 4: F0.6 = 10(S)  Thời gian giảm tốc

Bước 5: F0.4 = 400 (Tần số Hz)

Bước 6: F0.12 = 400 (Tần số Hz)

Nếu dùng V5 thì thay

Bước 1: F0.0= 3 (Dùng biến trở trên mặt biến tần). Xong lên 400Hz

Các bước còn lại tương tự như cài đặt V8


Cách cài đặt với Card V5 sử dụng nhiều cấp độ:
Cách cài đặt Biến tần Sunfar E550:

Top